1.- South Carolina... 2.- Texas... 3.- Utha... 4.- Nebraska... 5.-  West Virginia... 6.- Nevada... 7.- Indiana... 8.- New Mexico... 9.- Hawaii... 10.- Rodhe Island... 11.- Pensylvania... 12.- Oklahoma... 13.- Montana... 14.- Arizona... 15.-Missouri... 16.-  California.