1.- IRINA SHEVCHUK... 2.- VALERIA RYABCHENKO... 3.- KATERINA SEMENYACHENKO... 4.- YULIA FREITAS... 5.- KARINA  ZHOSAN... 6.- OLGA LYTVYNENKO... 7.- ANNA DURYTSKA... 8.- GALYNA PRYSTASH... 9.- NATALIA BOLIUK... 10.- KSENIA KLYUYKO.