1.- RONALI AMATYA... 2.- KASHYA ADHIKARI... 3.- SHIKSHYA SANGROULA... 4.- SUSHMITA SAPKOTA... 5.- JVOTSNA CHHETRI... 6.- SHARVANI PANDEY... 7.- ANJILA MAHAT... 8.- MANITA DEVKOTA... 9.- SAYARA LAMA... 10.- ANASHRUT PANT... 11.- MAHIMA SINGH ...12.- ASHMA DHUNGANA... 13.- ANUPAMA BASTOLA... 14.-SHRITI KAKI... 15.-ADHIKARI AALISHA.