1.- RAQUEL PORTELLI... 2.- COSETTE BOLDACHINO... 3.- MARIA POLIDANO... 4.- WIHELMINA FARRUGIA... 5.- BLESS MIZZI... 6.- ELYSIA GALEA... 7.- DEBORAH FENECH... 8.- ALEXIA TABONE... 9.- BERMICA LIA... 10.- SOLANGE CIANTAR... 11.- MARIA ELLUL... 12.- GRAZIELA SLADDEN.