1.- Meena Ahir: Miss Madhya Pradesh... 2.- Himanshi Parashar: Miss Uttar Pradesh... 3.- Meenakshi Chaudhary: Miss Haryana... 4.- Srhutiksha Nayak: Miss Odisa... 5.- Mamita Debbarma: Miss Tripura... 6.- Gayatri Bhardwaj: Miss Nueva Delhi... 7.- Kamakshi Bhaskarla: Miss Telangana... 8.- Sunaina Kamath: Miss Assam... 9.- Mekhana Shajan: Miss Kerala... 10.- Anna Kler: Miss Punjab... 11.- R. Whiso: Miss Nagaland... 12.- Anushka Luhar: Miss Guajarat... 13.- Aashna Guran: Miss Goa... 14.- Lily Lalremkimi: Miss Mizoram... 15.- Bhavana Durgam: Miss Karnataka.