1.- Nehal Chudasama... 2.- Aditi Shetty... 3.- Shefali Sood... 4.- Hanna Reji Koshy... 5.- Aishwarya Kamal... 6.- Preethany Prabhakaran... 7.- Tanvi Mahil...8.- Aditi Hundia... 9.- Himanshee Bhadana ... 10.- Amanpreet Kaur... 11.- Roshni Sheoran... 12.- Apurva Chavan.