1.- Nao Matsumara... 2.- Sakura Fujimoto... 3.- Natsuki Nakanishi... 4.- Adeline Minatoya... 5.-Erena Sawada... 6.- Ayaka Sugita... 7.- Daina Itagaki... 8.- Manami Sai... 9.- Kanami Furuya... 10.- Hiroka Yoshizawa... 11.- Rina Kimura... 12.- Miho Omori... 13.- Rika Otaka... 14.- Rika Kanashima... 15.- Masumi Izawa... 16.- Honomi Sekine.