1.- Kanagawa... 2.- Tochigi... 3.- Chiba... 4.- Saitama... 5.- Nara... 6.- Ishikawa... 7.- Osaka...8.- Miyazaki... 9.- Ehime... 10.- Hiroshima... 11.- Tokyo... 12.- Fukushima... 13.- Nagasaki... 14.- Toyama... 15.- Gifu... 16.- Oita.