1.- Misato Ishizaki... 2.- Reyna Ozawa... 3.- Hishima Maekawa... 4.- Marina Petrova... 5.- Mariko Kaji... 6.- Rie Kitamura... 7.- Misaki Kamine... 8.- Luna Ikeda... 9.- Yu Harada... 10.- Keiko Haraguchi... 11.- Yuki Motoba... 12.- Yuho Otomo... 13.- Risa Takehara... 14.- Aiki Nakayo... 15.- Emiri Shimizu... 16.- Sakurako Fujino.