1.- Anna Aznar... 2.- Desiree Brampton... 3.- Sara San Martín... 4.- Natalia Ortega... 5.- Claudia Coba... 6.- Aitana Boza... 7.- Keyla González... 8.- María Minguez P.... 9.- Alicia Martinez... 10.- Athenea Pérez.