1.- Eldevina Zivinice # 9... 2.- Dajana Banja#14... 3.- Dunja Doboj#15... 4.- Adna Breza#7... 5.- Friketa Zivinice#19... 6.- Kristina Derventa #20... 7.- Amina Kladaj#12... 8.- Sabrina Zivinice#21... 9.- Ivana Jajce#4... 10.- Natasa Bijeljina#2.