1.- Yuky Sonoda... 2.- Miyuki Nozawa... 3.- Momoko Iida... 4.- Aisha Harumi Tochigi... 5.- Sayaka Shibata ...6.- Mashiro Tsuritani... 7.- Moe Oshiro... 8.- Seina Okumura... 9.- Nina Saeed Yokota... 10.- Mizuki Kitamura... 11.- Hiroka Ueki... 12.- Ai Kawabe... 13.- Aira Yui... 14.- Mai Moroshima... 15.- Akiko Koyama... 16.- Kilala Wuatanabe.