1.- Yoong Jia Yi... 2.- Sunny Liu Lie... 3.- Jesslyn Tan Wei Lin... 4.- Lim Ru Xin... 5.- Rachel Tee Xin... 6.- How Zo Ee... 7.- Marry Puspa Luju... 8.- Thanyasree Kunana Yagam... 9.- Jingle Phan Jing Mun... 10.- Scarlett Lim Shao.