1.- Maria Takai... 2.- Asuka Morita... 3.- Karen Ishigaki... 4.- Chiika Mizuno... 5.- Narumi Yamaguchi... 6.- Misato Ishizaki... 7.-Kayo Kishikawa... 8.- Yukino Yamada... 9.- Emilia Terashita... 10.- Saki Ogura... 11.- Sarina Chanana... 12.- Rua Masubuchi... 13.- Ruka Suzuki... 14.- Anri Hayashi... 15.- Mika Takase.