1.- Ankita Singh... 2.- Sachi Kudale... 3.- Ritika Khatnani... 4.- Aishwarya Kamal... 5.- Harnaaz Sandu... 6.- Divita Rai... 7.- Lavanya Sangwan... 8.- Palomi Insan... 9.- Ayesha Assadi... 10.- Tarini Kalingarayar.