1.-Babedi Isaka#12... 2.- Michelle Bagoleng#09... 3.- Dabilo Moses#16... 4.- Tshepo Nthaga#01... 5.- Marang Makhoana#10... 6.- Matshelo Rankowa#03... 7.- Naty Jersey#07... 8.- Thanolo Keutlwile#14... 9.- Britney Maje#02... 10.- Kaone Kgasa#04.