1.- Fina Hirasi... 2.- Arisa Yonemori... 3.- Arisu Tanaka... 4.- Natsuki Hatahori... 5.- Maria Ishida... 6.- Mizuka Hasegawa... 7.- Rika Otaka... 8.- Yuumi Kato... 9.- Yukino Miyazaki... 10.- Tsukimaro Sasaki... 11.- Yuka Hatano... 12.- Erena Sato... 13.- Sakura Kyo... 14.- Shiho Kikuno... 15.- Hinano Taira.