1.- IBARAKI... 2.- CHIBA... 3.- KAGOSHIMA... 4.- HOKKAIDO... 5.- GIFU... 6.- FUKUSHIMA... 7.- MIE...8.- NIGATA... 9.- KANAGAWA... 10.- KUMAMOTO... 11.- MIYASAKI... 12.- FUKUOKA... 13.- HIGASHI TOKYO... 14.- OSAKA... 15.- HYOGO.