1.- Neha Sarkar #13... 2.- Sandhya Sharma#19... 3.- Astika Shrestha#21... 4.- Nigata KC#07... 5.- Supriya Shrestha#17... 6.- Shimal Kanaujiya#14... 7.- Aayushma Shrestha#01... 8.- Junu Twayana#05... 9.- Rushmita Shahi#16... 10.- Yojana Bhattari#06... 11.- Merisa Singh#12... 12.-Sajana Panta#09... 13.- Riya Shrestha#10... 14.- Ayesha Shresta#11.